LUCRARI DE LICENTA : 100 Ron Lucrarea

 

LUCRARI DE LICENTA

NUMAI 100 RON / Lucrare

 

 

 

1. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA DE CĂTRE CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI A CONTROLULUI FINANCIAR CONTABIL

 

2. CONTROLUL FISCAL AL SOLUŢIILOR CONTABILE DE ÎNREGISTRARE A IMPOZITULUI PE PROFIT

 

3. LOCUL ŞI ROLUL POLITICII DE DISTRIBUŢIE ÎN CADRUL POLITICII DE MARKETING

 

4. CREAREA ŞI EVOLUŢIA COMUNITĂŢII EUROPENE

 

5. Creditarea agentilor economici de C.E.C

 

6. CULTURA ORGANIZATIONALA SI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

7. STUDIUL PRIVIND CONTABILITATEA DECONTăRILOR CU BUGETUL STATULUI LA S.C. RULMENTUL S.A. BRASOV

 

8. Posibilităţi de determinare şi estimare a cursului valutar

 

9. DEZVOLTAREA TURISTICA IN DOMENIUL HOTELIER

 

10. DEZVOLTAREA REGIONALA

 

11. DIAGNOSTICAREA GENERALĂ A R.A. “APELE ROMÂNE” FILIALA PITEŞTI. METODE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE

 

12. PELERINAJUL CA INSTRUMENT EFICIENT AL MISIONARISMULUI CATOLIC

 

13. DREPTUL UNIFORM AL VÂNZĂRII INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI

 

14. ISTORIC PRIVIND REGIMUL VAMAL ROMÂNESC

 

15. DREPTURILE OMULUI

 

16. ECHILIBRUL ECONOMICO-FINANCIAR LA S.N.P. “PETROM“S.A. BUCURESTI

SUCURSALA “ARPECHIM”S.A. PITESTI

 

17. EFICIENTA ECONOMICA A INVESTITIILOR IN TELECOMUNICATII

 

18. investiţiile şi eficienţa economică

 

19. eficienta investitiilor la intreprinderea TIAB SA

 

20. STUDIU PRIVIND ELABORAREA, INTOCMIREA SI ANALIZA BILANTULUI CONTABIL LA S.C. “ ELVEST ” S.A. BUCURESTI

 

21. EVALUAREA PATRIMONIALA SI FINANCIARA A UNEI INTREPRINDERI

22. EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC

 

23. evaluarea optiunilor la bursa de marfuri

 

24. EVALUAREA, APRECIEREA ŞI PROMOVAREA PERSONALULUI ÎN CADRUL SOCIETĂŢII “PETROBRAZI” SA

 

25. Evaziunea fiscală internaţională şi căile de combatere a acesteia

 

26. EVIDENŢA PERSONALULUI ŞI CALCULUL SALARIILOR LA INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU VITICULTURĂ ŞI VINIFICAŢIE VALEA CĂLUGĂREASCĂ

 

27. EVOLUŢIA IMPOZITELOR INDIRECTE

 

28. F.M.I

 

29. FINANTE PUBLICE

 

30. FUNCTIONARII PUBLICI

 

31. FUNDAMENTAREA DECIZIILOR DE ALOCARE A FACTORILOR DE PRODUCTIE

 

32. FUNDAMENTAREA FINANTARII SI EFICIENTEI INVESTITIILOR

 

33. Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

 

34. General si particular în aplicarea marketingului în domeniul serviciilor financiar – bancar

 

35. gestiunea stocurilor de materii prime si materiale

 

36. IMOBILIZĂRI CORPORALE

 

37. implementarea sistemului de management prin obiective la SC petrobrazi SA

 

38. IMPORTANTA ACTIVITATII DE INTRETINERE SI REPARATII

 

39. IMPOZITUL PE VENITURI

 

40. Impozit pe venit persoane fizice

 

41. IMPOZITELE INDIRECTE IN SISTEMUL FISCAL DIN ROMANIA

 

42. INFLAŢIE ŞI POLITICI ANTIINFLAŢIONISTE

 

43. Instrumentele politicii monetare şi rolul lor în economia românească

 

44. INTERDEPENDENŢELE GLOBALE ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ

 

45. ÎNTOCMIREA ŞI ANALIZA CONTURILOR ANUALE

 

46. PROGRAM DE MARKETING PRIVIND LANSAREA UNUI SERVICIU AL FIRMEI MOBILROM

 

47. LEASING, TEHNICĂ DE FINANŢARE ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL

 

48. LOCUL SI ROLUL ACTIVITĂTII DE SECRETARIAT ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII

 

49. LUPTA ÎMPOTRIVA SĂRĂCIEI – PRICIPALA ACTIVITATE A GRUPULUI Băncii Mondiale –

 

50. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR SILVICE ŞI DE PROTECŢIE A MEDIULUI

 

51. MANAGEMENTUL MARKETINGULUI BANCAR – CU REFERIRE LA BANC POST

 

52. Perfectionarea Managementului Resurselor Umane la S.C.Hidrojet S.A. in vederea cresterii eficientei , utilizarii personalului

 

53. managerii si atributiile lor

 

54. masa monetara

 

55. Mecanisme de transmisie a politicii monetare

 

56. Modalitati de diagnosticare si evaluare a riscului intreprinderii

 

57. MODALITĂŢI DE EXPANSIUNE INTRAFIRME (Structura industriei internaţionale)

 

58. Modalitati de imbunatatire a muncii managerilor la prefectura gorj

 

59. Model de restructurare pe baza de analiza ecONOMICA informatizata

 

60. Modelarea cibernetica a activitatii bancare

 

61. Modelarea cibernetica a pietei fortei de munca

 

62. modernizarea societăţii comerciale setum s.a. bucureşti

– studiu de fezabilitate –

 

63. Moneda si instrumentele monetare

 

64. MOTIVAREA PERSONALULUI SI EFICIENTA LUI IN CADRUL FIRMEI

 

65. REPREZENTAREA SOCIALA A PARLAMENTARULUI ROMAN

 

66. Organizarea contablitatii de gestiune si calculatiei costurilor la SC GELMI SA

 

67. Organizarea activitatii de marketing la sc ergoconstructia sa

 

68. ORGANIZAREA ACTIVITATII DE MARKETING LA SOCIETATEA COMERCIALA “MEDIAFAX” S.A.

 

69. Organizarea activitatii de marketing la BCR

 

70. Organizarea burselor de marfuri

 

71. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR ŞI ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII BRAŞOV

 

72. Organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor

societatilor comerciale si stabilirea rezultatului financiar final

 

73. ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULATIEI COSTURILOR LA SOCIETATILE COMERCIALE DE CONSTRUCTII-MONTAJ ( cu aplicare la SC BRAVCOF SA )

 

74. PerfectionarEa managementului resurselor umane

 

75. Perfecţionarea activităţii de asigurare cu resurse într-o societate de construcţii

 

76. Perfectionarea procesului de ofertare

 

77. perfectionarea resurselor umane la Philip Morris

 

78. Perspective de dezvoltare economica in jud Sibiu

 

79. Piata de capital

 

80. Piata de capital si optimizare structurii portofoliului investit

 

81. Piata la termen la bursa de marfuri Bucuresti

 

82. PIATA MONETARA.POLITICA MONETARA.ROLUL BANCII CENTRALE-MODALITATI DE PLATA IN SISTEMUL DE PLATA ACTUAL AL ROMANIEI

 

83. Piata valutara

84. Planning and strategy (ENGLEZA)

 

85. Politica agrara.Cresterea productiei agricole animale

 

86. ROLUL POLITICII DE DISTRIBUTIE IN CADRUL POLITICII DE MARKETING

 

87. Politica de marketing la SC CONFEXIM

 

88. Necesitatea activitaţii de marketing în comercializarea seminţelor selecţionate

 

89. Politica de promovare a firmei prestatoare DE SERVICII

 

90. Politica statului privind formarea resurselor financiare

 

91. POLITICI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A FOLOSIRII RESURSELOR MATERIALE LA

S.C.”ELSID” S.A.

 

92. Politici macroeconomice in economia de tranzitie

 

93. PORTAL INTERNET PENTRU INDUSTRIA TEXTILA

 

94. REPREZENTĂRILE SOCIALE LA COPII CU DEFICIENŢE MINTALE

 

 

95. POTENŢIALUL TURISTIC ŞI POSIBILITĂŢI DE VALORIFICARE ÎN DELTA DUNĂRII

 

96. PROGRAM DE MARKETING PRIVIND PARTICIPAREA FIRMEI MULTINATIONAL CORPORATE INVESTMENTS ROMÂNIA S.R.L.

 

97. Progresul tehnic, inovaţie şi creşterea economică în lumea contemporană

 

98. Proiect de crestere a eficientei economice a semintelor

 

99. PROIECT DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ECONOMICE LA S.C. “AGROMEC HÎRŞOVA” S.A.

 

100. Promovarea vanzarilor

 

101. Promovarea vanzarilor la S.C. Comet S.A

 

102. POLITICA DE PROTECŢIE A CONSUMATORILOR ÎN ROMÂNIA

 

103. Protectia consumatorului in Romania

 

104. rationalizarea costurilor la fabrica de tigarete

 

105. REALIZAREA PARALELISMULUI MAXIM PENTRU ALGORITMI DE PRELUCRARE

 

106. Recuperarea creantelor bugetare prin executare silita

 

107. Reglementari ale legii speciale privind procedura falimentului

 

108. Rentabilitatea la SC Fertilchim

 

109. Resursele umane ale organizatiei

 

110. Rolul impozitelor indirecte in etapa actuala de dezvoltare a RomANIEI

 

111. Rolul si importanta managementului in activitatea de marketing

 

112. Semnificatia cercetarii sociologice pentru eficientizarea muncii

 

113. SISTEME DE COMUNICARE SI ACTIVITATEA PROMOTIONALA LA COMPANIAMOBEXPERT BUCURESTI

 

114. Sisteme de management de mediu (POLITEHNICA)

 

115. Sistemul bancar din Romania

 

116. SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA şi ROLUL SĂU ÎN FINANŢAREA ECONOMIEI

 

117. Sistemul bancar romanesc

 

118. Sistemul decizional al Comunitatii Europene

 

119. Sistemul fiscal

 

120. SISTEMULUI FISCAL îN ROMÂNIA

 

121. Sistemul si politicile fiscale

 

122. Sistemul visualbanking

 

123. SPECIFICAŢII SOFTWARE ORIENTATE OBIECT

 

124. ROLUL CUNOASTERII INTERESELOR IN ORIENTAREA SCOLARA SI PROFESIONALA A ADOLESCENTILOR

 

125. STOCURI

 

126. strategia de piata la dunapack

 

127. STRATEGII DE DEZVOLTARE A TURISMULUI

 

128. Strategii si politicii privind recrutarea personalului la S.C. IMSAT International S.A.

 

129. Structura financiara a intreprinderii si caile de imbunatatire a flexibilitatii acesteia

 

130. Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la produsele electronice

 

131. STUDIU PRIVIND CREDITAREA SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

 

132. Studiu privind organizarea si exercitarea controlului fiscal

 

133. studiul imaginii bancii Ion Tiriac

 

134. studiul imaginii romlux in cadrul consumatorilor

 

135. Studiul informational privind contul de rezultate

 

136. Supravegherea asigurarilor in UE

 

137. Studierea surselor de informare ale consumatorilor cu privire la produsele electronice

 

138. TVA

 

139. TVA

 

140. tva la sc metchim

 

141. Tactici si stratageme in negocierea internationala

 

142. Taxarea optimala si echilibrul general

 

143. Tehnici de promovare a vinzarilor la firmele internationale

 

144. TRANSPORTURILE FEROVIARE INTERNAŢIONALE DE MĂRFURI

 

145. ORGANIZAREA, CONDUCEREA ŞI DERULAREA TRANSPORTURILOR FLUVIALE DE MĂRFURI. CĂI DE CREŞTERE A EFICIENŢEI ECONOMICE

 

146. Turism – imaginea S.C. Minerva

 

147. Contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor financiare la societatea comerciala CARPATEX SA Brasov

 

148. MANAGEMENTUL CALITATII CONFECTIILOR REALIZATE LA

S.C. “MONDOTEX” S.R.L

 

149. ACTELE PARLAMENTULUI ÎN ROMÂNIA

 

150. ASIGURARILE IN ROMANIA

 

151. CANCERUL MAMAR

 

152. DEMOCRATIE, TOTALITARISM SI VIOLENTA SIMBOLICA

 

153. DIALECTICA EMERGENTEI SINTALE

 

154. IDENTITATEA UMANA,ETNICA SI CULTURALA

 

155. ISTORIA POLITIEI ROMANE

 

156. FUNDAMENTE TEORETICE ALE ÎNVATARII SI INVATARII AUTODIRIJATE

 

157. COLECISTITA ACUTA

 

 

158. NEGOCIEREA COMERCIALA INTERNATIONALA ,STRATEGII SI TEHNICI

 

 

159. PATOLOGIA CUTANEO-MUCOASA IN ALCOOLISMUL CRONIC

 

160. PRETUL DE TRANSFER – INSTRUMENT AL STRATEGIEI FISCALE A FIRMELOR MULTINATIONALE

 

161. INTRODUCERE IN PSIHOLOGIA VARSTRELOR

 

162. SISTEM INFORMATIC DE MANAGEMENT AL LUCRARILOR

 

163. TEORIE SI PRACTICI PRIVIND PRINCIPIILE CONTABILE GENERAL ACCEPTATE

 

164. PARTICULARITATI DE INGRIJIRE A BOLNAVULUI CU

ADENOM DE PROSTATA

 

165. CONTABILITATEA DECONTARILOR CU CLIENTII

 

166. CAI DE PROMOVARE IN CONSUM A PRODUSELOR EUROPEAN DRINKS

 

167. SISTEMUL EUROPEAN DE PROTECTIE AL DREPTURILOR OMULUI

 

168. TEORIE SI PRACTICI PRIVIND PRINCIPIILE CONTABILE GENERAL ACCEPTATE

 

169. PLANIFICAREA FAMILIALA SI CONTRACEPTIA

 

170. INFIITAREA UNEI SOCIETATI DE BROKERAJ IN DOMENIUL ASIGURARILOR

 

171. SERVICII BANCARE

 

172. INGRIJIREA BOLNAVILOR CU PROBLEME DE MOBILITATE FIZICA

 

173.RUJEOLA

 

174.STOMACUL

 

175. CANCERUL DE COLON

 

176. CONSIDERATII CU PRIVIRE LA ROLUL CONCEPTULUI DE INTELIGENTA EMOTIONALA IN MANAGEMENTUL ORGANIZATIILOR

 

177. CONTABILIATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI PRIN CONTURI LA BANCI

 

178. DREPT ROMAN

 

179. INGRIJIREA BOLNAVULUI CU FRACTURA DIAFIZARA DE FEMUR

180. INVESTITIILE STRAINE DIRECTE SI IMPACTUL LOR ASUPRA ECONOMIILOR ÎN TRNZITIE

 

181. INGRIJIREA PACIENTILOR CU TULBURARI DE SEXUALITATE

 

182. PREAMBUL PENTRU O „BIBLIE A UMANITĂŢII” SECOLULUI AL XIX-LEA

 

183. SISTEME INFORMATIONALE

 

184. SUBSTANTELE DE CONTRAST ORGANO-IODATE

 

185. MODALITATI DE CRESTERE A EFICIENTEI ECONOMICE

 

186. PUBLICITATEA – MIJLOC DE COMUNICARE

 

187. PROBATIUNEA CA MODALITATE DE REEDUCARE IN SISTEMUL PENAL

 

188. MOSTENIREA LEGALA

 

189. LUAREA DE MITA

 

190. CORUPTIA

 

191. COMPLICITATEA

 

192. ADOPTIA

 

193. DISTRIBUTIA PRODUSELOR TURISTICE PE INTERNET

 

194. CONTRACT DE LEASING IN DREPTUL COMERTULUI INTERNATIONAL

 

195. AFECTAREA SISTEMULUI NERVOS CENTRAL

 

196. COMUNICAREA POLITICA

 

197. INTERNETUL

 

198. STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND EFICIENTA ARUNCARII LA POARTA DE PE EXTREMA

 

199. CONSULTANTA IN MANAGEMENT PENTRU INTREPRINDERILE MICI

 

200. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR SI A VENITURILOR

 

201. PREZENTA PE INTERNET A FIRMEI SC CREDITREFORM ROMANIA SRL

 

202. TEHNICI DE NEGOCIERE

 

203. ASOCIEREA IASOCIEREA INTRE FIRMA EXTSTAR SI REDIS CNTRE FIRMA EXTSTAR SI REDIS CO

 

204. ANALIZA OPTIUNILOR STRATEGICE PENTRU ORGANIZATIA CREDITREFORM ROMANIA

 

205. MARKETING SOCIAL-POLITIC

206. MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROLULUI TEHNIC DE CALITATE

207. BAZELE MARKETINGULUI

208. INTRODUCERE ÎN RELATII PUBLICE

209. ANTROPOLOGIA CULTURII

210. ANALIZA ECONOMICA FINANCIARA

211. MARKETING TURISTIC

212. FILIATIA FATA DE TATA

 

213. INDIVIDUALIZARE SI IDENTITATE PRIN LECTURA

 

214. INTEGRATED COMMUNICATION SYSTEM FOR INNER STUDENT ORGANIZATION

 

215. SOMAJUL: CONCEPT SI INDICATORI DE MASURARE

 

216. IMPACTUL EVENIMENTELOR PUBLICE NEGATIVE ASUPRA MEMORIEI AUTOBIOGRAFICE

217. INFLUENTA NIVELULUI DEPRESIEI DIADICE ASUPRA SATISFACTIEI CONJUGALE

 

218. OPTIMIZAREA FAZEI MOBILE LA AMESTECURI DE TREI SOLVENTI

 

 

219. STRATEGII CONCURENTIALE IN MARKETINGUL INTERNATIONAL CU SISTEME DE OPERARE

 

220. STUDIU ASUPRA CONTINUTULUI IDEATIEI DELIRANTE DIN PERSPECTIVA SOCIO-CULTURALA

 

221. TEHNICI SI METODE DE EVALUARE A PERFORMANTELOR EVALUAREA POTENTIALULUI

 

222. VIITORUL ARHITECTURII INSTITUTIONALE SI IMPLICATIILE ASUPRA PESC/PESA

 

223. PUBLICITATEA SI TEHNICI DE PROMOVARE LA SC ADESGO SA

 

224. ATITUDINI, OPINII SI INTERVENTII ALE POLULATIEI BRASOVENE CU PRIVIRE LA OPORTUNITATEA SORTARII GUNOIULUI MENAJER

 

225.ZONELE LIBERE – INSTRUMENTE IMPORTANTE DE PROMOVARE A COMERTULUI EXTERIOR

 

226. PREZENTE PATRISTICE CONTEMPORANE

 

227. SISTEMUL POLITIC – POLITOLOGIE

 

228. PLANIFICAREA FAMILIALA SI CONTRACEPTIA

 

 

229. INGRIJIREA PACIENTILOR CU PIELONEFRITA

 

230. WEB2.0 DIN PERSPECTIVA NON-TINERILOR

 

231. ULTRAJUL

 

232. DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE A SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET

 

233. MANAGEMENTUL ENERGIEI IN RETELE WIRELESS

 

234. INSTITUTIA PRIMARULUI

 

235. INGRIJIRILE ACORDATE PACIENTELOR CU DIAGNOSTICUL SARCINA ECTOPICA

 

236. IMAGINEA PUBLICA A LIDERILOR SI INSTITUTIILOR

 

237. HIPOTENSIUNEA ARTERIALA

 

238. ITINERARIILE DANSULUI DIN ZORILE ISTORIEI PINA LA NASTEREA POPORULUI ROMAN

 

239.TALHARIA

 

240.STUDIU ASUPRA SISTEMULUI DE PROTECTIE SOCIALA IN ROMANIA

 

241. VALOAREA MISIONARA A OMULUI IN TEOLOGIA ORTODOXA

 

242. ACTIVITATEA DE PROTECTIA MEDIULUI. EFICIENTA ECONOMICA SI CARACTER COMERCIAL

 

243. DEZVOLTARE ECONOMICA SI ECOLOGIE

 

244. ANALIZA STATISTICA SI MODELAREA PIETEI MUNCII IN ROMANIA

 

245. COMUNICARE MANAGERIALA

 

246. LOCUL SI ROLUL RESURSELOR UMANE IN CADRUL FIRMEI

 

247. PREZENTAREA TEORETICA A IMOBILIZARILOR CORPORALE SI NECORPORALE

 

248. STUDIUL PIETEI SI AL COMPORTAMENTULUI CONSUMATORULUI CA ELEMENTE PRINCIPALE ÎN MARKETINGUL INTREPRINDERII

 

249. RESURSELOR DE FINANTARE A ACTIVELOR CIRCULANTE

 

250. BILANTUL CONTABIL

 

251. INGRIJIREA BOLNAVULUI CU INSUFICIENTA RENALA

 

252. FAMILIA SI NEGLIJAREA COPILULUI

 

253.IMPOZITELE

 

254. EXCEPTII DE PROCEDURA

 

255. ROLUL SI FUNCTIILE FAMILIEI IN EDUCATIA COPILULUI

 

256. TEATRUL

 

257. STRATEGII DE INVATARE AUTODIRIJATA

 

258. SCRIITORUL MIHAI EMINESCU

 

259. LIMBAJUL HTML

 

260. ROLUL TERAPIEI SUGESTIVE IN AMELIORAREA DEPRESIEI LA ALCOOLICI

 

261.RROMANIPEN SI MODERN IN COMUNITATEA DE RROMI LAESI

 

262. Sinonimia Si ANTOnimia

 

263. CONTRIBUTII LA STUDIUL FARMACOGNOSTIC AL SPECIEI PLEUROTUS OSTREATUS

 

264. ANALIZA DIAGNOSTIC S.C.”INSULA MARE A BRĂILEI” S.A.

 

265. EFECTUL ANALGETIC, LOCAL SI REFLEX, AL CURENTULUI DE JOASA FRECVENTA IN PATOLOGIA LOMBARA

 

266. ANALIZA SITUATIEI FINANCIARE CU STUDIU DE CAZ LA S.C. INTEREXTRAPLAST S.A. BISTRITA

 

267. PARADIGMELE COMUNICARII INTERNE IN STRUCTURI ARBORESCENTE IERARHIZATE

 

268. RAPORTUL VOLUM – INTENSITATE IN CADRUL PREGATIRII SPORTIVILOR INOTATORI CU VARSTE CUPRINSE INTRE 9-11 ANI

 

269. BIOMATERIAL SANGUIN

 

270. DIAGNOSTIC GLOBAL PE BAZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

 

271. POLITICA DE PRODUS – ELEMENT DE BAZA AL MIXULUI DE MARKETING

 

272. ACTIVITATEA FINANCIARA A INTREPRINDERII SI COMPONENTELE ACESTEIA

 

273.TARGURI SI EXPOZITII INTERNATIONALE

 

274. FINANTAREA INTERNA A AGENTILOR ECONOMICI

 

275. Prezentare generalA a operaTiunilor de leasing

 

276. PLANIFICARE FAMILIALA

 

277. DEMOCRATIE, TOTALITARISM SI VIOLENTA SIMBOLICA

 

278. PURTATORII DE HAR IN CONCEPTIA ORTODOXA

 

279. GLAUCOMUL

 

280. HEMORAGIILE DIGESTIVE SUPERIOARE

 

281. ANALIZA SI PROIECTAREA FLUXURILOR FINANCIAR MONETARE ALE

INTREPRINDERII

 

282. SEMNIFICATIA LEASINGULUI IN AFACERILE ECONOMICE

 

283. BUGETE LOCALE

 

284. EVOLUTIA CONSTITUTIONALA IN ROMANIA

 

285. REGIMUL JURIDIC AL CONCURENTEI COMERCIALE

 

286. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE – ELEMENTE TEORETICE

 

287. CONCEPTUL DE CRIZA

 

288. BOLI ALERGICE

 

289. INGRIJIREA BOLNAVILOR CU PNEUMONII BACTERIENE

 

290. PUBLICITATEA – COMPONENTA A POLITICII DE PROMOVARE

 

291. ABANDONUL COPIILOR

 

292.APLICATIA CWS

 

293. STRATEGIA DE MARKETING INTERNATIONAL

 

294. IMAGINEA MARCII PHILIPS PE PIATA PRODUSELOR ELECTRICE SI ELECTROCASNICE DIN ROMANIA

 

295. PROGRAM DE ORGANIZARE SI COMERCIALIZARE A UNUI PRODUS CU TEMA

 

296. CARANCTERISTICI SI TENDINTE IN JOCUL DE HANDBAL

 

297. STUDIU GEOGRAFIC COMPLEX AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE, JUDETUL TULCEA

 

298.ANALIZA NIVELULUI SI EVOLUTIA RATEI INFLATIEI IN ROMANIA

 

299. GAZ – CROMATOGRAFIA

 

300. CERCETARE DE MARKETING LA S.C. FLANCO INTERNAŢIONAL S.R.L.

 

301. THE MYTH OF CREATION IN MARY SHELEY’S FRANKENSTEIN

 

302. HIPERTENSIUNEA ARTERIALA

 

303. PROPUNERI PRIVIND CONCEPEREA SI CONSTITUIREA SISTEMULUI EDUCATIV SI INSTITUŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA “FUNCŢIONARULUI COMUNITAR” ROMAN

 

304. SOLUTII DE FINANTARE A AFACERII

 

305. O METODA DE RIDICARE LA PUTERE A MATRICELOR

306. LEASINGUL FORMA MODERNA DE FINANTARE

307. SISTEMUL INFORMATIONAL PRIVIND CONTABILITATEA SI GESTIUNEA LEASINGULUI

308. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

309. ROLUL MONARHISMULUI

310. CONSTITUIREA SI FUNCTIONAREA BANCILOR ROMANESTI SI A SUCURSALELOR BANCILOR STRAINE IN ROMANIA

 

311. STUDIU CORELATIV ASUPRA RELATIEI DINTRE INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALA SI STRESUL ORGANIZATIONAL

 

312. PARTICIPANTII IN PROCESUL PENAL. SUCCESORII, REPREZENTANTII SI SUBSTITUITII PROCESUALI

 

313. REGIMUL JURIDIC AL SOCIETATII CU RASPUNDERE LIMITATA

IN ROMANIA

 

314. ASPECTE CLINICE SI EVOLUTIVE IN SEPSISUL NEONATAL

 

315. FILTRE CU CAPACITATI COMUTATE

 

316.ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARA A UNUI PROIECT DE INVESTITII CU PRILEJUL AVIZARII SI APROBARII SALE

 

317. PIATA DE AUTOTURISME

 

318. DREPTUL DE PROPRIETATE SI LIMITELE EXERCITARII SALE. TEORIE SI PRACTICA

 

319. BILANTUL CONTABIL

 

320.CERCETAREA CRIMINOLOGICA INTERMEDIARA

 

321. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTURILE OMULUI

 

322. INGRIJIREA PACIENTILOR CU BOLI PROFESIONALE SATURNISMUL

 

323. INGRIJIREA PACIENTULUI CU ABCES PULMONAR

 

324.ADMINISTRATIA PUBLICA

 

325. ANALIZA ACTIVITATII ECONOMICO FINANCIARA A SOCIETATII PRODPAN S.A. CALARASI

 

326. ANALIZA ECHILIBRULUI ECONOMICO-FINANCIAR

 

327. ANALIZA MIXULUI DE MARKETING LA NIVELUL UNITĂŢILOR PRESTATOARE DE SERVICII TURISTICE

 

328.ANALIZA NIVELULUI SI EVOLUTIEI RATEI INFLATIEI IN ROMANIA

 

329. ASPECTE PENALE SI PROCESUAL PENALE

 

330. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMAN

 

331. CARDUL – INSTRUMENT MODERN DE PLATA IN DECONTARILE INTERNE SI INTERNATIONALE

 

332. CONTABILITATEA LA PRIMARIA DENTA

 

333. CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

 

334. DIAGNOSTICUL FINANCIAR SI EVALUAREA S.C. EUROCONSTRUCT S.A.

 

335. RASPUNDEREA POLITICA A GUVERNULUI SI MEMBRILOR SAI IN DREPTUL ROMANESC SI COMPARAT

 

336.DREPTUL DE PROPRIETATE SI LIMITELE EXERCITARII SALE. TEORIE SI PRACTICA

 

337. DREPTUL DE PROPRIETATE. LIMITE SI RESTRICTII

 

338. RESPECTAREA DREPTURILOR OMULUI ŞI PRINCIPIUL NEDISCRIMINARII IN CONDIITIILE DETENTIEI

 

339. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR LA S.C. ARGOS S.A.

 

340. LIEDUL IN CREATIA COMPOZITORULUI GHEORGHE DIMA

 

341. SPORTUL ACTIVITATE ECONOMICO-SOCIALA

 

342.TACTICI IN NEGOCIEREA INTERNATIONALA

 

343. COMERTUL ELECTRONIC IN NOUA SOCIETATE INFORMATIONALA

 

344. BAZE DE DATE

 

345. STRATEGII ASOCIATE MIXULUI DE MARKETING INTERNATIONAL

STUDIU DE CAZ: S.C. ITALCARS S.R.L

 

346. ASPECTE FISCALE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

 

347. MAGAZINE VIRTUALE

 

348. CALITATEA MEDIULUI IN ZONA INDUSTRIALA A MUNICIPIULUI ROMAN

 

349.PIATA MUNCII IN ROMANIA. INSTITUTII, POLITICI, EVOLUTII

 

350.PROCEDURA FISCALA

 

351. PROIECTAREA UNEI MATRITE PENTRU REALIZAT PLACUTE SCHIMBABILE DIN CABLURI METALICE

 

352. PROIECTAREA UNUI SUPORT SOFTWARE A MODULULUI DE INFORMARE PENTRU NAVIGATIE IN CADRUL SIMULATORULUI DE NAVIGATIE

 

353. RASPUNDEREA POLITICA A GUVERNULUI SI MEMBRILOR SAI IN DREPTUL ROMANESC SI COMPARAT

354. REALIZAREA UNUI SUBSISTEM INFORMATIC PENTRU DESFACEREA STOCURILOR DE MARFURI

 

355. RELATIA DINTRE STAT SI DREPT

 

356. REZOLUTIA ANAFOREI

 

357. ROLUL PROFESORULUI IN CONSTRUIREA AUTONOMIEI ELEVULUI

 

358. SATISFACTIA IN MUNCA A PERSONALULUI UNEI COMPANII INTERNATIONALE

 

359. PREOT PROFESOR DOCTOR CONSTANTIN GALERIU.SPECIFICUL COMUNICARII IN ACTIVITATEA OMILETICA SI MISIONARA

 

360. STEREOTIPURI DE GEN IN DISCURSUL PUBLICITAR ROMANESC

 

  1. 361. TOPONIMIA COMUNEI FRANCESTI

 

362. ORGANIZATII REGIONALE DE ARBITRAJ COMERCIAL INTERNATIONAL

 

363. SISTEM DE PROGRAME PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU AJUTORUL TEORIEI FRACTALE

 

364. SANATORIUL

365. PROZA SCURTA A LUI EUGEN BARBU

 

366. PRELIMINARII LA O DEZBATERE SEMANTICO POETICA A MICROTEXTULUI ENIGMISTIC CU PRIVIRE SPECIALA ASUPRA DEFINITIEI REBUSISTE

 

367. POTENTIALUL TURISTIC AL ROMANIEI SI VALORIFICAREA ACESTUIA

 

368. FRUMOSUL – PERSPECTIVA DIACRONICA

 

369. OBICEIURILE DE IARNA LA FELDRU

 

370. ROLUL PROFESORULUI IN CONSTRUIREA AUTONOMIEI ELEVULUI

 

371. COMUNICAREA IN SITUATII DE CRIZA

 

372. ASIGURAREA DREPTULUI LA APARARE CA PRINCIPIU IN PROCESUL PENAL

 

 

 

373. CORELATII INTRE ASPECTELE ELECTROCARDIOGRAFICE

SI ECOCARDIOGRAFICE IN CARDIOPATIA CRONICA ISCHEMICA DUREROASA

 

374. METODOLOGIA INVESTIGARII INFRACTIUNILOR DE CORUPTIE

 

375. FRANCIZA

 

376. MODALITATI DE SUPORT SI INTEGRARE IN SOCIETATE A TINERILOR CU SINDROM LONGDON DOWN

 

377. SISTEM INFORMATIC ON-LINE DE EVIDENTA A VANZARILOR INTERNET LA FLAMINGO COMPUTERS

 

Reclame

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s


%d blogeri au apreciat asta: